Ohlasy našich zákazníků

Peter Moravec

Obchodní majitel

Před několika lety jsme se zamysleli nad automatizací práce naší sítě pomocí dobrého programového zabezpečení. Dlouho jsme si nemohli vybrat. Zvažované varianty byly buď velmi komplikované a drahé, nebo primitivní bez šance na rozvoj. Žádný z nabízených systémů neřešil naše úkoly úplně a možnosti integrace s jinými prostředky byly velmi omezené a «kostrbaté».

Z důvodů velmi slibných perspektiv rozvoje funkcionálu a díky tomu, že zpracovatelé servisu mají zkušenosti se zpracováním systémů automatizace maloobchodu a obchodního marketingu, jsme zvolili workabox.

Jako uživatelé servisu se můžeme podělit o některé dojmy. Příjemný srozumitelný interface, který snadno zvládají lidé obeznámení s interfacem takových oblačných servisů jako Google Gmail. Lidé, zvyklí na «klasičtější» interface, museli změnit své zvyky, avšak práce se urychlila. Evidovali jsme zboží a finance na papíru, ale teď s radostí využíváme možnost každou chvíli získávat informace o zůstatku zboží a o prodejích.

Pro nás se velmi zjednodušilo řízení katalogu zboží (který obsahuje kolem 10 tisíc výrobků) a proces stanovení a změny cen (dnes prodejci získávají z obrazovky oznámení o změně cen, což podstatně snižuje riziko chyb).

Konečně jsme získali možnost provádět výprodeje a obyčejné akce bez zvláštního úsilí, a také spravovat diskontní systém.

Už se těšíme na vydání nové verze workabox, ve které bude ještě víc užitečných možností.

Tomas Raskin

Ředitel

Jedním z mých nejoblíbenějších výkazů je výkaz o prodeji. Nemusím chodit po prodejně a vyhlížet «díry v regálech» nebo hrabat se v poznámkovém bloku s prodeji, protože svůj sortiment doplňuji na základě toho, co už jsem prodal. Kromě toho existuje možnost vyčlenit nejvíc prodávané zboží a zvýšit jeho nákup.

S workabox není třeba volat prodejci na konci dne a ptat se: «jaký byl dnes den?» nebo nutit prodejce posílat SMSky, ve kterých bude uveden zůstatek peněz v pokladně. Všechno to se dá zjistit na konci dne ve vhodnou chvíli při přístupu na internet, což v současném světě není problém.

Potěšující jsou omezení pravomocí pokladníka, všechno je přiměřené: není nutné každou půlhodinu zasahovat do jeho práce, ale současně není možné zneužit ve věci financí.

Na závěr: žádné instalování (kromě přílohy «Pokladna», ale není to komplikované) a připojení ke konkrétnímu zařízení, možnost provést jakoukoliv operaci prakticky na jakémkoliv zařízení. Při založení businessu je velmi pohodlné, že je možné vkládat jakékoliv údaje z Excel. V průběhu dvou týdnů bylo provedeno kolem 600 zápisů, vytištěno kolem 2 400 nálepek s čarovými kódy a cenami.

Výborná podpora ze strany zpracovatelů workabox.

Kateřina Michanova

Marketér

V servisu workabox pracuji od prosince roku 2014. Celkově servis snadno zvládá vytyčené úkoly. Intuitivní a srozumitelný interface, každý podnikatel a pracovník lehce pochopí, o co jde. V případě vzniku komplikací odborníci odpovídají velmi rychle dokonce i v režimu online.

Také bych chtěla zmínit stabilitu v práci. Obnovení probíhá nepozorovaně pro konečného uživatele a nenarušuje jeho práci.

Pro mě je hlavní, že servis odpovídá podmínkám dnešního trhu. Hodně marketingových nástrojů, zevrubné výkazy, vedení databáze zákazníků, podpora periferních zařízení, POS-terminálů, šekových tiskáren, scannerů čarových kódů. Servis je pro mne, jako pro marketéra, opravdu užitečný a pomáhá mi v práci.

Back to top