Zvyšujeme úroveň loajality!

Zvýšení úrovně loajality zákazníků je hlavním úkolem marketingového oddělení a základním směrem činnosti maloobchodu. Nejpopulárnějším způsobem zvýšení loajality a udržení klientů je zahájení věrnostních programů. Malé firmy o tom zpravidla ani nepřemyslí, protože to může být příliš drahé nebo komplikované. S workabox však všechny překážky zmizí. Každý obchod je teď schopen zahájit svůj věrnostní program.

Dárkové poukazy, diskontní karty a bonusy jsou skvělými nástroji pro růst zisku a zvýšení loajality klientů.

S workabox zahájení věrnostních programů vyžaduje jen minimální úsilí. Získáte marketingové možnosti velké sítě, i když dříve pro vás to nebylo možné kvůli vysoké ceně a případným komplikacím při realizaci.

Při používání ve Vašem obchodu dárkových poukazu lze získat:

-          Jednoduchý způsob zvětšit oběh díky prodávání dárkových poukazů.

-          Možnost získat nové klienty.

-          Nabízet nějaké dodatečné zboží a prodávat takto více, než na částku uvedenou v dárkovém poukazu.

Jak se dělají dárkové poukazy?

Před zahájením akce vytvořte „Typ MN“ – „Dárkový poukaz“.

Zatím použijte rubriku „Marketing“ – „Marketingové akce“ – „Vytvořit“ a zvolte Mistr vytvoření dárkových poukazů, aby při vytvoření bylo vidět nápovědu. Uveďte název a termín pořádání akce.

 Uveďte podmínky akce v příslušné rubrice.

Přidělte nakonec unikátní čarový kód. Za tímto účelem nejprve vydáme dárkové poukazy. Pro vydání je nutno do dokumentu přidat „Typ MN“ (rubrika „Přidat“), který je potřeba vydat, a ukázat množství.

Pro získání vytvořeného čárového kódu zmačkněte  „Tisk“.

Při prodeji dárkových poukazů je potřeba naskenovat čárový kód. Dárkový poukaz se zatím automatický vyskytne v účtu. Při opakovaném skenování čárového kódu na dárkovém poukazu při zaplacení za nákup bude automaticky přidělena sleva uvedena na dárkovém poukazu. Využitý dárkový poukaz je automaticky blokován. Při jednom prodeji lze využit několik dárkových poukazů. Pro každý nominál dárkového poukazu je potřeba zahájit zvláštní akci. Když budou najednou používány dárkový poukaz a diskontní karta, bude nejprve poskytnuta sleva dle dárkového poukazu, zatím pak dle diskontní karty.

Servis workabox rovněž dává prodejcům možnost vytvoření dalších marketingových nástrojů, jako:

Diskontní karty (včetně jmenných) – je to nejenom nástroj, díky kterému bude klient nakupovat více a častěji, ale rovněž způsob vytvoření image. Klient bude v kategorii VIP, což mu dovolí včas získávat informace o nových dodávkách a mít možnost nakupovat jakékoliv zboží se slevou.

Diskontní karty s fixní slevou. V průběhu pořádaných akcí klienti dostávají diskontní karty s fixní slevou, jejíž výše se nemění. Když chcete klientovi poskytnout větší slevu, musíte vydat novou kartu.

Diskontní karta s množstevní slevou. Od předchozího druhu slev se liší tím, že výše slevy závisí na tom, jak často a jak hodně klient nakupuje v obchodě nebo v síti obchodů.

Bonusy – soubor marketingových nástrojů, které předpokládají využívání bonusů za nákupy nebo hromadění bonusů a následné částečné nebo celkové zaplacení za nákup těmito bonusy.

Postup vytvoření je stejný jako v případě vytvoření dárkových poukazů.

Back to top