Zjednodušení prodejů s POS

Vaši pracovníci na pokladně dosud pracují s interface DOS? To znamená, že lze uzávěrku zkontrolovat jen na konci pracovní doby? Nebo na pokladním místě vůbec není počítač?

To znamená, že prodejní operace probíhají déle, jsou u pokladny dlouhé fronty a v důsledku vyděláte méně. Navíc potřeba sledovat z pokladny, aby někdo neukradl zboží, způsobuje dodatečné náklady. Machinace s účtenkami na pokladně, padělání výdejek, švindly během vrácení a výměny zboží – není to ještě úplný seznam způsobů, které zaměstnanci při podvodech používají.

S workabobox na ty problému můžete klidně zapomenout díky oblačným technologiím a dobře vypracovanému způsobu organizace pracovního postupu.

Jak to funguje

Pro zjednodušení prodejů stačí nainstalovat jednoduchý dodatek workabox.pokladna nebo používat web-interface.

Instalace

Stáhněte nejprve workabox.pokladna. K tomuto na počítači potřebujete nainstalovat bezplatný dodatek MS Silverlight.

V případě, že při práci na pokladně je pro Vás hlavní mobilita, budou vám vyhovovat prodeje s používáním mobilní verze pokladny nainstalované v tabletu se systémem Windows nebo Android.

Pro nastavení dodatku workabox.pokladna zmačkněte tlačítko „Nastavení“. Pro tisk účtenek zmačkněte „Tisknout účet“ a ukažte tiskárnu a typ papíru. V nastaveních lze rovněž předběžně kalibrovat scaner čarových kódů a zadat práci v režimu off-line.

Začátkem práce ve workabox.pokladna zadá pokladní uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do systému, zatím ukáže pokladní místo, které používá.

Pro vyřízení prodeje a slevy přidejte zboží k prodeji. Pomocí tlačítka „Vyhledávání“ najděte potřebné zboží. Funkce „Výbor“ umožní rychlé přidání k účtu nejpopulárnějších druhů zboží.

V případě, že bylo zboží k účtu přidáno omylem, potřebujete ho označit a zmačknout tlačítko „Odstranit“. Existuje rovněž opce „Vyklidit“, pomocí které lze odstranit všechno, co před tím bylo přidáno.

Podrobnější informace o zboží získáte dvojím kliknutím na jeho názvu.

Když klient předloží diskontní kartu nebo dárkový poukaz, pokladní naskenuje čarový kód nebo ho zavede ručně.

Naskenované marketingové nástroje lze v případě nutnosti odstranit zmačknutím křížků, které jsou naproti (například při chybném skenování).

Pro manažerské slevy a za účelem zamezení krádeží je ve workaboxu možnost zadat právo přístupu pro zaměstnance („Řízení“ – „Skupiny zaměstnanců“).

Po sestavení účtu klikněte tlačítko „Celkem“, kde je uvedena celková částka a výše slevy. Dokončete prodej zmačknutím tlačítka „Zaplatit“.

Při prodeji rezervovaného zboží workabox ukáže příslušnou zprávu.

Při prodeji předem objednaného zboží pokladní zmačkne tlačítko „Objednávky“ a najde příslušnou objednávku. Když bylo za zboží předem zaplaceno, systém to automaticky spočítá.

Vrácení zboží lze vyřídit pomocí funkce „Vrácení“. Vyhledávání příslušného prodeje se uskuteční dle čísla a data. Zvolíme potřebný prodej, otevřeme ho a označíme vracené zboží, po čemž klikneme „Celkem“ a ukažeme způsob vrácení peněz klientovi a potvrdíme operaci.

Pro dokončení práce z dodatkem potřebujete zmačknout „Východ“.

Důležité upozornění! workabox nedovolí opakované vrácení zboží.

Back to top