Více prodejních kanálů!

Dnešní spotřebitelé se okamžitě zvykají na nové technologie včetně v oblasti maloobchodu. Chtějí, aby nákup byl rychlý a maximální pohodlný – ve vhodném čase a ve vhodném místě.

Hranice mezi prodejem v kamenném obchodu a na Internetu se neustále rozmývají. Místo multikanálních prodejů se objevila nová koncepce „omni-channel“, jejíž hlavním cílem je zákazník v různých prodejních kanálech. Nejdůležitější v této koncepci jsou jediný asortiment, jediná cena, jediná loajalitní karta, která je platná pro všechny kanály.

Právě v tomto směru cestou obrovských investic své sítě rozvijí největší prodejci. Co by měly dělat menší firmy, aby stíhaly za novými tendencemi? Správná odpověď – používat oblačný omnikanální servis workabox.

Potřebujete:

Pro zavedení strategie ve své maloobchodní síti potřebujete speciální soubor nástrojů pro omnikanální maloobchod a marketing. Workabox byl zaměřen na vyřešení těchto problémů malého a středního maloobchodu, neboť zahrnuje všechny nezbytné elementy:

QR-promo, infostánky, interaktivní vitríny

QR-promo je perfektní způsob pro okamžité objednávání zboží pomocí QR-kodu a smartphone, což umožní prodejci používat nové prodejní kanály ve spojení s originální reklamou. Zákazníci pak mají možnost dvojím kliknutím telefonu objednat nutné zboží.

Způsob vytvoření:

-          zavedeme v servisu akci QR-promo

-          zvolíme výrobky které se budou prodávat prostřednictvím QR-promo akce

-          vytvoříme originální reklamní design a marketingovou akci (například po skenování QR-kódu může zákazník koupit zboží se slevou)

-          uvedeme dobu platnosti akce

-          generujeme QR-kód do workaboxu, po čemž dostaneme zobrazení se zakódovanou informací

-          rozmístíme QR-kód na vybraném reklamním nosiči.

V kódu bude zakódováno číslo. Zákazník pošle sms-ku na toto číslo a takto objedná zboží. V důsledku zákazník získá nový kanál pro své nákupy, prodejce získá telefonní číslo zákazníka a okamžitý prodej.

Pro „omni-channel“ bude rovněž vhodný další prodejní nástroj ve workabox – interaktivní vitríny a infostánky.

Výhody používání infostánků při prodejích: reklamní nosič a dynamický katalog obchodu zobrazující hity prodejů, akce, slevy a další asortiment; způsob dotazování klientů – teď už nepotřebujete tahat kilogramy papírových dotazníků a všechny výsledky se okamžitě uchovávají v databázi; virtuální bod pro značku – můžete na malé ploše informovat o svém výrobku velký počet lidí.

V dodatku workabox.infostánek je interface přizpůsobeny pro dotykové obrazovky.

Obecná nastavení jsou jediná pro všechny infostánky na podniku a vykonávají se prostřednictvím webového interface pomocí rubriky „Nastavení“ – „Nastavení infostánků“.

Na obrazovce se pak objeví rubrika „Základní nastavení“. Uživatel si zvolí příslušné barevní schéma a nahraje logo firmy.

V případě, že v obchodu funguje infostánek, informace o cenách budou zobrazovány na základě ceníku, který platí pro obchod, v němž je zařízení instalováno. V případě rozmístění jenom virtuálního bodu se značkou (například v obchodním centru) je nutno zvolit ceník v rubrice „Základní nastavení“.

Výrobky z nomenklaturního seznamu, které aktuálně nejsou k dispozici, jsou označovány v rubrice „Zobrazovat zboží chybějící v síti“.

V rubrice „E-mail pro zpětnou vazbu“ se uvádí e-mailová adresa, na níž budou zasílány stížnosti a návrhy klientů.

Nastavení obrazovky infostánku se konají v rubrice „Hlavní stránka“. Zatím se na obrazovce objeví soubor interaktivních tlačítek, které budou zobrazovány na obrazovce a používány pro zavolání konzultanta, promítání reklamních zpráv a vchod do katalogu. Větší část z nich funguje po jednom kliknutí.

Při vytvoření nového infostánku zmačkněte tlačítko „Vytvořit“, uveďte jeho název, jazyk interface, adresu obchodu, elektronickou adresu, která se bude používat pro výzvu konzultanta. V případě, že nebude infostánek používán v obchodu, vynechte tuto rubriku. V nastaveních ukažte ceník, dle kterého budou zobrazovány ceny.

Po zavedení a uložení informací se objeví rubrika „Nainstalovat infostánek“, po jejíž zmačknutí bude klíč infostánku spojen s account. Pro vypnutí infostánku stačí zmačknout tlačítko „Smazat link“ ve stejné rubrice.

Práce s katalogem zboží

Hlavní rubrika interface workabox.infostánek je „Katalog“. Zmačknutím této rubriky otevřete seznam zboží a skupin zboží.

Kliknutím rubriky „Výběr“, které se nachází pod popisem výrobku, bude výrobek přidán do seznamu přání. Funkce „Vyhledávání v jiných obchodech naši sítě“ umožní získat informaci, v jakém obchodu je zboží k dispozici.

Všechny objednávky zadány prostřednictvím infostánku se objeví na webovém interface v rubrice „Prodeje“ – „Objednávky od zákazníka“.

Back to top