Víc zákazníků!

Maloobchodní podniky májí nejen bojovat o nové zákazníky, ale také udržet již stávající klienty. Přitom nejen mají, ale musejí! Náklady na získání jednoho zákazníka se rovnají hodnotě udržení pěti klientů. Proč tedy platit víc?

Základní etapou vybudování systému řízení loajality je vedení databáze zákazníků. Pomocí servisu workabox prodejci získávají možnost začít vedení databáze zákazníků v malých a středních podnicích bez dodatečných kapitálových investic.

Marketingové nástroje workabox umožnují identifikaci stálých zákazníků, vyčlenit zákazníky, kteří už dlouhou dobu nenakupovali a uskutečnit efektivní stimulační programy, směřované na návrat zákazníků.

Katalog zákazníků, vedený v servisu, umožní přehled celé historie nákupů zákazníka od jeho obdržení klientské karty, a získání údajů o frekvenci nákupů, částce nákupů každého zákazníka, datu posledního nákupu.

Určení celkové částky nákupů umožní vyčlenění nejziskovějších zákazníků a vyvinutí maxima úsilí pro jejich udržení.

Jak začít?

Standardně v servisu již jsou zadané základní vlastnosti zákazníků: příjmení, jméno, jméno po otci, datum narození, pohlaví, telefon, adresa aj. Pro doplnění tohoto seznamu marketér má provést nastavení katalogu zákazníků. Dělá se to přes «Nastavení» - «Vlastnosti zákazníků». Vlastnosti mohou mít různé druhy, jako řádek, číslo nebo datum. Například pro optiku je účelné zavést pole, ve kterém bude uvedená úroveň zraku zákazníka.

Když marketér určil veškeré «vlastnosti zákazníků», je možné začínat práci s Katalogem zákazníků («Marketing» - «Zákazníky»), vkládat nové zákazníky nebo editovat údaje stávajících klientů.  Je nutné pamatovat, že počet stálých zákazníků se stanoví na základě podmínek tarifního plánu, podle kterého pracuje společnost.

Pokud vložené údaje o zákazníkovi nejsou úplné, on může přidat status «Kontrola» a tím pádem uvést, že doplnění je žádoucí později. Tady je nutné zmínit, že podmínky tarifního planu, jsou platné jen pro zákazníky se statusy «Zadán» a «Kontrola». V případě, že komunikace se zákazníkem z jakéhokoliv důvodu byla přerušená, jeho status je možné přepnout na «Archiv». Počet archivních klientů není omezen.

V klientské kartě lze najit záložky, z nichž každá umožnuje pro marketéra prohlížení dodatečných informací o klientovi. Tím pádem záložka «Prodeje» umožnuje zjištění informací o tom kdo a jaký učinil nákup, zatímco záložka «Vracení» oznámí o všech provedených vraceních. Záložka «MN» umožní vidět spojené marketingové nástroje a přidat nové, cestou vložení jejich čárového kódu (ručně nebo prostřednictvím scanneru). Tamtéž je možné najit informace o těch MN, které kdysi patřily tomuto zákazníkovi, později však byly odebrány, například nahrazeny jinými.  

V rubrice «Výkazy» marketér může najit dva výkazy «Zákazníky» a «Prodeje». První umožnuje získat seznam zákazníků, kteří koupili určité zboží v zadanou dobu v uvedených MPM, druhý – dává možnost proanalyzovat slevy poskytnuté pro určité výrobky.

Při vytvoření vykážu, stačí uvést nutné pro to údaje (například, dobu, název zboží nebo objekt skladování) a kliknout na tlačítko «Vytvořit výkaz». Každý z obdržených výkazů lze uložit v podobě souboru Excel (tlačítko «Tisk»).

Back to top