Spouštění workabox na podniku

Majitelé maloobchodů se často zabývají otázkou – jak zvýšit prodeje ve svých prodejnách? Řešením je odstranění bariér mezi prodejnou a potenciálními klienty, využití nových prodejních kanálů a zjednodušení samotného nákupního procesu.

Významným krokem do budoucnosti se pro Vás stane oblačný servis workabox. Je to produkt „vše v jednom“, který najednou řeší několik problémů maloobchodního prodeje. Spuštění workabox probíhá rychle a beze škody pro stávající počítačový systém podniku.

Získáte oblačné centrum řízení obchodu, přístupné ze všech webových prohlížečů v jakémkoliv koutku planety, moderní pokladní místo (každá prodejní operace je okamžitě evidována v servise), soubor marketingových nástrojů, věrnostní program a rovněž přístup k novým prodejním kanálům.

Zapojte více klientů, proveďte databázi klientů, zvyšujte úroveň loajality a v důsledku prodávejte více!

Pro převedení byznysu na jinou úroveň potřebujete:

Krok 1. Proveďte registraci. Vytvořte strukturu svého podniku. Označte strukturu podřízení.

V rubrice «Řízení»  uveďte údaje o odděleních, prodejnách, skladech. V případě, že jste majitelem franšízingové sítě, informaci o tom uveďte do systému.

Pozor! Krátký název se do systému uvádí pouze jednou. Změnu tohoto parametru uskutečnit nelze.

Můžete však měnit název podniku, adresy nebo telefonní čísla. Za tímto účelem klikněte «Spravování» — «Informace o podniku» — «Základní údaje» — «Upravit».

Krok 2. Definujte skupiny pracovníků, přidejte nové uživateli a přidělte pro ně právo přístupu.

Soubor práv stanoví administrátor, který rovněž určí úroveň přístupu k operacím, zboží a dokumentům.

Pro vytvoření nové skupiny (nebo pro úpravu stávající skupiny) klikněte «Řízení» -– «Skupiny zaměstnanců» — «Vytvořit». Vyskytne se před Vámi stránka, kde bude uveden seznam všech možností. Přidat nového uživatele můžete v rubrice «Řízení» – «Zaměstnanci». Status pracovníků může být „aktuální“ a „neaktuální“.

Nelze vymazat údaje o pracovníku, který už byl do systému uveden. Workabox navždy uschovává informace o zboží, uživatelích a prodejnách. Můžete jenom změnit jejich status.

Krok 3. Vytvořte strukturu seznamu zboží pro váš maloobchod. Uveďte údaje o zboží.

Je to v maloobchodu nejdůležitější. Vzhledem k tomu věnujte seznamu zboží zvláštní pozornost. Servis workabox umožnuje spravování seznamů se složitou stromovitou strukturou. Jsou tyto systémy v prodejnách, které mají široký výběr zboží.

Práci nad nomenklaturním seznamem začínejte od určení struktury skupin zboží: «Nastavení» — «Obchodní skupiny» — «Vytvořit». Zadejte název skupiny a její vlastnosti pomocí rubriky «Nastavení» — «Obchodní skupiny». Zadejte název vlastnosti a její typ. Pro zobrazení skupin zboží existují termíny „Model“ a „Modifikátor“. „Model“ umožní sloučení různých druhů zboží na základě společných charakteristik a zadání jediného zobrazení pro všechna zboží v rámci modelu, „Modifikátor“ pak umožní přidání nových a konkretizování existujících charakteristik. V případě, že skupina zboží není požívaná, zadejte pro ni status „Archiv“.

Vytváříme ručně seznamy uživatelů: «Řízení» — «Uživatelské příručky». Hlavní je uvést název, po čemž můžete doplnit spoustu dalších informací. Seznamy se doplňují automaticky při importu informací ze souboru Excel.

Až bude připravena struktura skupin zboží, je třeba doplnit názvy zboží. Seznam zboží najděte pomocí rubriky «Řízení» — «Výrobky»  «Vytvořit».

Přenesení zboží z jedné skupiny do druhé lze uskutečnit pomocí rubriky «Řízení» — «Výrobky». Otevřete skupinu, z níž je potřeba přemístit zboží, zvolte nutné pozice (ručně nebo pomocí „Filtru“), dokončíte kliknutím na tlačítko «Změna skupiny zboží», které se následně objeví.

Krok 4. Získejte zboží od dodavatelů a rozmístěte na skladech a prodejnách.

Přidejte dodavatele: «Nákupy» — «Dodavateli». Nového dodavatele přidáte ručně pomocí tlačítka «Vytvořit». Statusy dodavatelů: «Zadán», «Archivní». Pro registraci zboží, které od dodavatelů získáte, použijte rubriku «Nákupy» — «Příchod zboží od dodavatele». Uložte základní informace a ukažte seznam získaného zboží. Můžete to provést ručně a doplňovat zboží pomocí importu Excel-souborů. Aby se uložené názvy zboží objevovaly v zásobě, přidělte dodacímu listu status «Ukončen».

Vrácení zboží můžete provést pomocí rubriky «Nákupy» — «Vrácení zboží od dodavatelů». Objednávky pak pomocí rubriky «Nákupy» — «Objednávky dodavatelům». Postup vyřízení těchto dokladů je stejný jako při vyřízení dodacích listů. Věnujte jen pozornost tomu, že v těchto případech je sklad zadáván jako odesilatel, nikoliv příjemce.

Vyřizujeme objednávky. Existují vnitřní objednávky a objednávky pro dodavatele. Pro vyřízení vnitřní objednávky použijte rubriku «Zásoba»  «Vnitřní objednávky». Systém pomůže při přehledu objednávaného zboží a spočítá množství. Za tímto účelem požijte funkci — «Vypočet objednávky».

Servis workabox je rovněž schopen zpracovat objednávky od zákazníků. Objednávku lze vytvořit přes web-interface pomocí rubriky «Prodeje» — «Objednávky zákazníka». Při předání objednávky zákazníkovi se formuluje «Maloobchodní prodej»

Krok 5. Vytváření ceníků.

Cena zboží na servisu workabox je uváděna v ceníku, který se zatím používá v prodejnách nebo při přemístění zboží na skladech. Upravovat ceník má nárok pouze obchodní manažer, nikoliv pracovníci prodejny.

Pro přístup a úpravu ceníku použijte rubriku  («Řízení» — «Ceny»). Při vytváření se do nového dokumentu automaticky posunou všechna zboží kromě těch, která mají status «Archivní».

Nejjednodušší způsob přenášení ceníku je import ze souboru Excel. Zvolte jen příslušný obchod, pro který konkrétní ceník bude platný. Servis automaticky informuje pracovníky prodejny o změně ceníků. Pracovník prodejny v tomto případě jen vytiskne ceník a použije funkci «Použit ceny».

Pro rychlé vyhledávání všech zboží, na nichž se ceny změnily, použijte „Filtr“. Zvolte jen «Změna ceny» — «Změněné».

Když jde o tvorbu cen, musíme určitě vzpomenout na přecenění, totiž snížení nebo zvýšení maloobchodních cen.

Nejjednodušší bude přitom změnit maloobchodní cenu v ceníku na konkrétní druh zboží nebo na celou skupinu zboží

Krok 6. Zvolte si vhodné marketingové nástroje.

 Servis workabox umožní používání různých marketingových nástrojů: diskontních karet, dárkových certifikátů, kuponů na slevy.

Pro zavedení několika typů marketingových nástrojů, které patří do stejné kategorie, použijte katalog «Druhy MN». Například kupony s různými slevami nebo dárkové certifikáty různé nominální hodnoty. Při výběru typu marketingového nástroje zvolte rubriky «Marketing» — «Druhy MN».

Marketingové akce se tvoří pomocí rubriky «Marketing» — « Marketingové akce». Za tímto účelem použijte standartní vzory nebo zvolte «Mistr vytvoření». Po vytvoření marketingové akce lze uskutečnit emisi pomocí menu «Marketing» — «Vydání MN».

Krok 7. Nainstalujte zařízení na pokladně.

workabox umožňuje vykonání různých pokladních operací pomocí interface a rovněž speciálního dodatku workabox-pokladna.

Odkaz pro stažení dodatku naleznete na titulní stránce workabox. Pro nastavení dodatku workabox-pokladna klikněte «Nastavení». Když chcete tisknout účtenky, označte rubriku «Tisknout účet», V rubrice základních nastavení rovněž uvidíte režim obrazovky na pokladně.

Aby fungovalo dodatečné zařízení, nainstalujte speciální driver. Nastavení driveru se koná pomocí rubriky „Servis“. Můžete takto driver odstranit, zastavit nebo spustit.

Pomocí rubriky «Obnovení» lze zkontrolovat, jestli máte k dispozici poslední obnovenou verzi driveru nebo ne.

Rubrika «Nastavení tisku» se používá pro tisk účtenek. Můžeme si zvolit tiskárnu na seznamu připojených tiskáren a zadat příslušné parametry tisku.

«Konfigurace» umožní uskutečnit základní nastavení driveru.

«Váhové zařízení» – připojte váhy a označte «Připojeno».

Krok 8. Realizování prodejů.

Pokladní musí nejprvé zadat uživatelské jméno a heslo- zatím ukázat, která pokladna bude používána, zmačknutím «Obsadit pokladnu».

Pro přidání zboží do prodeje skenujte čárový kód nebo zadejte ručně do příslušného řádku, po čemž zmačkněte «Hledání». Klikněte na potřebné zboží a přidejte ho do nákupu.

V případě, že klient poskytne diskontní kartičku nebo dárkový certifikát, pokladní jen naskenuje čárový kód kartičky nebo certifikátu.

Po úplném vypracování účtenky zmačkněte «Celkem», a ukažte typ platby – „hotovost“ nebo „bezhotovostní“. Zatím klikněte «Zaplatit».

Při prodeji předem objednaného zboží pokladní použije funkci «Objednávky» a zvolí příslušnou objednávku. Tento postup funguje při vyřízení objednávky v této prodejně, kde se nachází pokladna. V případě, že bylo za zboží předem zaplaceno, systém toto automaticky odpočítá při spočítání celkové ceny nákupu.

Vrácení zboží se uskuteční pomocí rubriky «Vrácení». Zvolte prodej a označte vracené zboží. Klikněte «Celkem», ukažte způsob návratu peněz zákazníkovi a potvrďte operaci.

Pro práci v režimu off-line nainstalujte příslušná nastavení. Za tímto účelem označte rubriky «Nastavení» - «Povolit práci v režimu off-line». V režimu off-line lze pouze vyřizovat maloobchodní operace, poskytovat manažerské slevy a rovněž vyřizovat předplacené prodeje.

Zkuste workabox a zažijte komfort on-line evidence, různorodost marketingových nástrojů a svobodu výběru prodejních kanálů. Naučte se nástroje analytiky a výkazníctví ve workabox, s jehož pomocí budete schopni posoudit nejenom výsledky práce Vašeho podniku, ale rovněž důvody.

Back to top