Řídíme zásobu

Největší část provozních prostředků je založena v zásobě zboží. Chyby při nákupu zboží způsobují neracionální využití prostředků, čemuž se je potřeba vyhýbat. Retailer má zatím problém s prošlým zbožím. Způsobuje to rovněž zmenšení loajality klientů, blokování provozních prostředků a zdražení zboží.

Díky správnému řízení zásobami uspokojí firma požadavky klientů a zvětší výnosy maloobchodů. V opačném případě chyby při organizování zásoby způsobí zhoršení ekonomických ukazatelů.

Jak se správně řídí zásoby obchodní sítě, aby se zvětšily výnosy a byla možnost dělat dlouhodobé prognózy s ohlédnutím rychlé změny poptávky?

Potřebujete:

Servis workabox, díky kterému můžete řídit zásoby zboží na všech etapách – od komunikace s dodavateli a kontroly momentálního stavu zboží do převzetí nových dodávek.

Začneme ale od asortimentu. Vytvoříme „Seznam zboží“.

Díky workabox lze upravovat seznam zboží se složitou stromovitou strukturou. Za tímto účelem jsou vytvářeny skupiny zboží, jednotlivé druhy zboží pak jsou sjednoceny dle modelů a získávají personální charakteristiky.

Objednávky

Ve workabox existují tři druhy objednávek: objednávky pro dodavatele, vnitřní objednávky a objednávky klientů.

Vnitřní objednávky

Pro vyřízení vnitřní objednávky použijte rubriku „Zásoba“ a zvolit „Vnitřní objednávky“. Doplnit zboží do objednávky můžete ručně nebo pomocí importu dat. Množství a cena zboží se rovněž upravují ručně.

Při vytváření vnitřní objednávky může manažer použit nástroj „Výpočet objednávky“. Tato rubrika pomůže přibližně určit nutné druhy zboží a jejich počet. Existuje možnost sloučit několik objednávek.

Objednávka pro dodavatele

Na základě vnitřních objednávek se tvoří objednávky pro dodavatele. Za tímto účelem otevřete dokument vnitřní objednávky, zvolte zatím „Vytvořit“ – „Objednávky dodavatelům“. Na základě jednoho dokumentu se pak tvoří další, který zahrnuje všechny vnitřní objednávky.

Přesun zboží mezi místy skladování

V případech, že konkrétní zboží chybí v některých prodejnách, nepotřebujete ho hned objednat u dodavatele – můžete jen uskutečnit přesun zboží mezi prodejnami.

Pro přesun zboží z jednoho skladu na druhý zmačkněte nejprve „Zásoba“ a zvolte „Přesun zboží mezi sklady“. Sklad se tady rozumí jako místo skladování včetně prodejny.

Servis workabox je schopen přijímat a vyřizovat objednávky od zákazníků.

Telefonickou nebo e-mailovou objednávku pracovník vyřizuje prostřednictvím web-interface. Vejděte do backoffice a zvolte „Prodeje“ – „Objednávky zákazníka“ – „Vytvořit“.

Tady si rovněž můžete prohlédnout objednávky, které zákazníci uskutečnili sami přes Infostánek, nebo zkontrolovat objednávky s internetového obchodu InSales.

Pomocí nástroje „Operace“ lze zadat ceník, který byl při operaci používán.

Když dostane „Objednávka od klienta“ status „Vyřízen“, „Potvrzen“ nebo „Vydán“, s vybraných v ní zboží bude vytvořena rezerva. Když je pak několik objednávek, rezerva je formována na základě jejich součtu. Nespočítají se však přitom sloučené objednávky, aby vyhnulo omylovému zdvojení údajů.

Rezerva nemá vůbec vliv na účetní zůstatky na evidovaném objektu.

Informace o slevách jsou vyplňovány automaticky v souladu s podmínkami zavedených do systému marketingových akcí.

Informace o množství rezervovaného zboží jsou zobrazovány nejenom při vytvoření objednávky, ale rovněž ve výkazech „Výkazy“ – „Zbytky zboží“ – „Rezerva“.

Při vydání objednávky klientovi se vytvoří maloobchodní odprodej. Použijte pro to interface nebo dodatek workabox.pokladna.

Back to top