Prodávejte více!

Workabox zahrnuje soubor marketingových nástrojů, díky kterým budete prodávat více zboží při minimálních marketingových rozpočtech. Nevyžaduje to po Vás žádná zbytečná úsilí. K těmto marketingovým nástrojům patří vouchery na slevy a výprodej – nejjednodušší způsoby zvýšení prodejů. Vyprodejte sezónní zboží, zvyšujte obraty zboží a zapojte více klientů prostřednictvím nových marketingových nástrojů od workabox.

Zahájení výprodeje je jednoduché:

Výprodej je nejjednodušší marketingový nástroj ve workabox. Pro zboží, které je vyprodáváno, jiné slevy neplatí, nelze rovněž za ně zaplatit dárkovým poukazem.

Krok 1. Použijte rubriku „Marketing“ – „Marketingové akce“_ zmačkněte „Vytvořit“ a zvolte funkci „Výprodej“.

Krok 2. Ukažte název akce a termíny konání akce.

Krok 3. Ukažte „Procent slevy“ na zboží, které se prodává v rámci akce. V rubrice „Informační zpráva“ můžete nechat poznámku, kterou pokladní uvidí při prodeji příslušného zboží.

Krok 4. Když chcete k výprodeji přidat další výrobky, zmačkněte „Přidat“. Když bude výprodej zahrnovat veškeré výrobky, zmačkněte „Vytvořit MA“. Výprodeji přidělte status „Spuštěna“.

Pro zahájení výprodeje potřebujete jenom 3 minuty.

 Je předpokládáno, že v průběhu výprodejních akcí bude více zákazníků. Použijte rubriku „Výkazy“ a zvolte podrubriku „Zbytky zboží“, abyste zkontrolovali, kolik zbývá zboží a jestli stačí ke konci akci.

Je to všechno. Výprodej je zahájen!

Prodejce, který teprve založil nový obchod, potřebuje zapojit více klientů. K tomu přispějí vouchery na slevy.

Pro vydání voucherů potřebujete:

Krok 1. Otevřete rubriku „Marketing“ – „Druhy MN“, vyplňte příslušné rubriky a zmačkněte „Uložit“.

Krok 2. Vytvořte marketingovou akci pomocí rubrik „Marketing“ – „Marketingové akce“. Můžete při tom použit „rychlé vytvoření“, potřebujete jen zavést do karty marketingové akce požadované parametry. Můžete rovněž použit nástroj „Mistr vytvoření“, v němž je způsob zahájení marketingových akcí podrobně popsán. Poslední způsob je nejlepší pro začátečníky. Rychlé vytvoření se koná rychle, ale vyžaduje po uživateli rozumění marketingových termínů.

Krok 3. Použijte Mistr vytvoření a zmačkněte „Slevový kupon“. Ukažte název a datum pořádané akce.

Krok 4. Ukažte, jaké zboží bude během akce zlevněné. Když akce platí pro veškerá zboží, přidejte do seznamu požadované zboží a zmačkněte „Vytvořit MA“.

Aby marketingová akce nabyla platnosti, přidělte pro ni status „Spuštěna“. Při tom bude zachována možnost upravit datum skončení akce nebo ji prodloužit pomocí rubriky „Informační zpráva“. Akce je ukončena, kdy ji přidělíte status „Ukončen“. Status „Zrušena“ dovoluje pozastavit kteroukoliv marketingovou akci bez ohlédnutí na uvedené datum skončení.

Krok 5. Procedura emise se koná prostřednictvím rubrik „Marketing“ – „Vydání MN“.

Pro vydání marketingových nástrojů přidejte k dokumentu „Typ MN“ (tlačítko „Přidat“), který je potřeba vydat, a ukažte počet kusů. Po uložení zavedených údajů přidělte pro dokument status „Ukončen“. Bude zatím provedeno vydání marketingových nástrojů se speciálním čarovým kódem, zavedeným do systému.

Pro získání vytvořeného speciálního čarového kódu zmačkněte „Tisk“. Vouchery v rámci jedné akce mají stejný čarový kód.

Když je zákazník držitelem diskontní karty Vaše prodejny, sleva dle karty bude přidána ke slevě dle voucheru. Je to pro zákazníka dvakrát výhodnější, tudíž u Vás bude klient nakupovat častěji a nepůjde ke konkurentům. Když zatím nemáte diskontní karty, doporučujeme Vám je zavést jako doplnění k voucherům.

Back to top