Když váš business začal růst

workabox – to je komplexní řešení pro maloobchodní business. Servis řeší problémy maloobchodního podnikatele, spojené se zvýšením loajality zákazníků, zvýšením prodejů a zjednodušení prodejního procesu.

Systém má k dispozici vlastní back office, jehož možnosti dovolují malým podnikům úplně automatizovat prodeje, uspořádávat marketingové akce a spustit svůj program loajality.

Ale co dělat, když už používáte program pro obchod a nechcete, aby práce nového systému zabránila stávajícím údajům? workabox umožní vyhnout se problémům, spojeným s nedotčeností údajů. Za prvé, používaní oblačného servisu nikterak se neodrazí na stávajícím IT systému. Za druhé, server workabox se nachází v datacentru v Německu, veškeré údaje jsou kopírovány pro zálohování.

V případě, že business začal růst, možnosti back office workabox mohou byt nedostatečné pro velký podnik. Jednoduchým řešením tohoto problému je integrace oblačného front office od workabox se systémem back office SAP Business One.

To není tak komplikované, jak se zdá na první pohled.

Pomocí workabox malý a střední maloobchod lehce provádí každodenní procesy retailu: maloobchodní prodej, vytváří a aplikuje marketingové nástroje, eviduje zboží. Pokud je nezbytným větší back office, objevuje se možnost připojení vnějších informačních systémů do front office workabox.

Zároveň s tím SAP Business One umožní podporu business procesů back office: řízení zásob, nákupů, skladu, tvorby cen, financí a servisu, dovolí sledovat vztahy se zákazníky.

SAP Business One podporuje možnost formování nutného účetnictví, které je možné lehce přesunout do účetních systémů vaší společnosti.

A teď přejdeme k praxi 

Nastavení integrace těchto dvou systémů probíhá přes SAP Business One «Modul výměna údajů» s workabox. Modul výměny údajů s workabox je instalován v SAP Business One jako standartní plugin a je připraven k použití hned po jeho instalaci.    

Aby začít práci je nutné:

Vejit do modulu integrace «Nastavení», uvést parametry připojení k stávajícímu podniku workabox (adresa, uživatelské jméno, heslo).

  • Nainstalovat identické objekty ze dvou systémů:
  • Skupiny zboží;
  • Ceníky;
  • Pokladny;
  • Sklady;
  • Dodavatelé.

Uvést business partnera SAP Business One při importu výsledků maloobchodních prodejů ve workabox (bude používán jako «maloobchodní zákazník (zevšeobecněný)».

Po instalaci parametrů a nastavení spojení na stránkách modulu integrace «Výměna údajů. Export» a «Výměna údajů. Import» se provádějí nutné úkony, které se opakují v systémech SAP Business One a workabox.

Ze servisu workabox do SAP Business One se předávají další informace: zboží, příchozí platby, maloobchodní prodeje, vracení zboží od zákazníka, a do SAP Business One se dostávají takové informace jako přemístění zboží do skladu, přemístění zboží do obchodu, výchozí platby, ceníky.

Pro realizaci nových požadavků, spojených s praktickou prací businessu je možné rozšiřovat logiku práce plaginu Modul výměny údajů s workabox v budoucnu.

Co mohou maloobchodní firmy získat díky integraci systémů?

•          Integrace systému SAP Business One s oblačným servisem workabox umožní optimalizovat hodnotu licence a zdokonalit proces řízení maloobchodního prodeje na podniku. 

•          Využití těchto produktů jako jediného programového komplexu pro řízení obchodní činnosti společnosti minimalizuje výdaje na kvalifikované IT odborníky.

 •         Integrace systému SAP Business One a workabox automatizuje výměnu všech nutných údajů, což umožní operativně a kvalitně předávat informace o maloobchodních prodejích z front office do evidenčního systému.

•          Sledovaní všech vědomostí o zákazníkovi a vnitřních zdrojích podstatně zvýší úroveň obsluhování zákazníků při každém oslovení a zabezpečí dlouhodobé vztahy.

•          Správné rozdělení příjmů optimalizuje finanční proudy, upevní finanční stabilitu a pružnost reakce na nové možnosti. 

 •         S růstem businessu není třeba přecházet na nové řešení, protože z něho nelze «vyrůst».

Back to top